ALOJZ
TOMAZIN

www.inovator.si
Pobeška 12  
6000 Koper  
Slovenija SI  

pho/fax: ++386 5 639 56 91  
1         2
Distančni ščitnik
skrbi za varno košnjo ob sadnem drevju, v vinogradih, ob žičnatih ograjah, ...
DISTANČNI ŠČITNIK
Preprečuje poškodovanje trt, dreves, cvetja, trganje ograj in ovijanje žice okoli glave.
++386 5 639 56 91 *|* Alojz Tomazin *|* ++386 40 624 600
BACK