Oznaka: priklop na vodovod

Za priključek hišnega vodovoda na javni vodovod poskrbi upravljalec vodovodnega omrežja

Vodovod

Da lahko pitna voda priteče do vaših porabnikov v hiši, je potrebna napeljava sistema cevi, ki mu pravimo vodovodno omrežje. Tega sestavljata hišni in javni vodovod, ki skupaj poskrbita za nemoteno oskrbo s pitno vodo. 

Celoten sistem mora biti kakovostno izpeljan, priključitev objekta pa mora biti izvedena pod budnim očesom upravljalca vodovodnega omrežja. Še pred tem pa je potrebno pridobiti nekaj dovoljenj in soglasij ter pripraviti ustrezen jarek v katerem je nameščen vodomer. Celoten projekt zahteva veliko usklajevanja, zato postopek ni tako enostaven kot se zdi na prvi pogled.

 

Postopek priključitve na javni vodovod – kaj morate vedeti

Veseli smo lahko, da je oskrba z vodo v Sloveniji nemotena in da je pitne vode zaenkrat za vse dovolj. K temu veliko prispeva tudi kakovostno vodovodno omrežje, ki ga sestavljata javni vodovod in vodovodne inštalacije v hiši. Če se želite priključiti nanj, potem je potrebno po pridobitvi gradbenega dovoljenja izpolniti vlogo za priklop, kateri mora biti priložena vsa tehnična dokumentacija.

V primeru, da se priklop na javno vodovodno omrežje nahaja pod asfaltno javno cesto, je potrebno pridobiti dodatno dovoljenje za zaporo ceste, ki ga pridobite na občini. Podobna pa je situacija tudi v primeru spremembe obstoječega priključka. Na podlagi odlokov v posamezni občini, je potrebno pridobiti soglasje pri upravljalcu vodovodnega omrežja.

Izvedbo priključka na javni vodovod izvede upravljalec vodovodnega omrežja

Po pridobljeni projektni dokumentaciji in izdanem soglasju, izvedbo priključka na javni vodovod izvede upravljalec vodovodnega omrežja ali njegovi podizvajalci. Gradbena dela izvede stranka sama, vendar pod nadzorom upravljalca.

To pomeni, da je potrebno pripraviti jarek ustrezne globine in širine, v katero se namesti vodomer. Bistveno je, da uporabnik vsaj 2 tedna pred načrtovano izvedbo obvesti upravljalca in vsaj dva dni prej predno je jarek pripravljen za montažo. S tem se izognete nepotrebnemu čakanju.